Novas >

Avaliación final da Estratexia Nacional sobre Drogas 2009-2016

31
JUL
2017

Avaliación final da Estratexia Nacional sobre Drogas 2009-2016A Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas presentou a Avaliación da Estratexia Nacional sobre Drogas 2009-2016, con diversas conclusións xerais e recomendacións:


 • Aínda que os indicadores de consumo de alcol e outras drogas melloraron modestamente, o consumo de alcol por parte dos menores, e a forma en que este se realiza (bebidas de alta gradación e inxesta de alcol en breves períodos de tempo) segue sendo unha prioridade nas estratexias de prevención e control, xa que é a primeira causa de perda de saúde nesta poboación.
 • Obsérvase certa heteroxeneidade nas actividades de redución da demanda entre os PAD que non parece explicarse por diferenzas nos problemas asociados ao consumo de drogas nos distintos territorios autonómicos. Deberíanse reducir estas diferenzas mediante accións coordinadas entre todas as institucións implicadas, a fin de garantir a equidade nos programas e servizos que se ofrecen á poboación.
 • A pesar dos grandes avances conseguidos hai que insistir en trasladar a evidencia á práctica, xeneralizar os sistemas de acreditación, garantir unha adecuada formación dos profesionais e optimizar os sistemas de información e avaliación.
 • O modelo de traballo levado a cabo na execución do Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016 mostrou a súa eficacia ao integrar a todos os actores do sector e mellorar a coordinación e as sinerxias entre os mesmos.
 • O consumo de drogas non está tan estendido como percibe a poboación, e esta crenza de que o "normal" é consumir é un dos principais factores de risco que hai que abordar.
 • A prevención mellorou no seu conxunto: abarca máis ámbitos e os programas son de maior calidade. Con todo, hai que facer un esforzo por ampliar a cobertura territorial e poboacional dos programas, especialmente daqueles con maior evidencia de efectividade, e incorporar a perspectiva de xénero.
 • Os danos derivados do consumo de drogas son múltiples e diversos e non só afectan á persoa que as consome senón tamén a terceiros. É necesario reforzar e mellorar os métodos e instrumentos para obter unha información máis real que permita adoptar as decisións adecuadas.
 • A rede asistencial enfróntase a unha serie de importantes retos, entre os que hai que destacar a captación dos consumidores problemáticos, a detección máis temperá dos problemas de consumo, a atención a novas adiccións, o envellecemento e deterioración da poboación con consumos de longa duración, a incorporación efectiva da perspectiva de xénero e a mellora da calidade do sistema.
 • Existen experiencias de boas prácticas nalgunhas CCAA que deberían servir de referente para unha mellora, tanto no desenvolvemento de programas como nos aspectos metodolóxicos e da perspectiva de xénero. O menor avance nesta área en relación ao resto fai que deba ser unha prioridade na próxima Estratexia.
 • O deseño da avaliación cumpre todos os criterios establecidos na propia END 2009-16: é mixta (externa-interna), participativa e integral (obxectivos + principios reitores); baséase nunha revisión continua de indicadores e fontes; avalíase a eficacia e efectividade dos obxectivos; trata de establecer mecanismos de causalidade e contribúe á toma de decisións.
 
 
 
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.