2017 – 7ª Xornada sobre neuropsicoloxía e rehabilitación neurocognitiva en drogodependencias   díptico
Conferencias
Bases   cognitivas   e   biolóxicas   da   regulación  emocional no trastorno por xogo de azar. José C.  Perales  López.
Xogos  serios  que  replican  actividades  da  vida diaria  para  avaliación  e  adestramento  cognitivo. Jorge  Oliveira.
Mesa de comunicacións orais
Mesa redonda - Neuropsicoloxia na intervención social
Educación   Social   e   Neurociencia:   a   importancia   da   a valiación neuropsicoloxica no deseño e desenvolvemento do Proxecto Educativo Individualizado. Adrián  Varela  Pomar
Diferentes  perspectivas  para  un  mesmo  caso:  ¿sinerxia  ou  caos?. Nuria  Barciela Ledo.
Seminario
Intervención familiar en patoloxía dual. Ponente por concretar
2016 – 6ª Xornada sobre neuropsicoloxía y rehabilitación neurocognitiva en drogodependencias   díptico
Conferencias
Adiccións sen sustancia. Carlos Guillén Gestoso
Mesa de comunicacións orais
Alteracións dos procesos de toma de decisións en adictos a sustancias. Casanueva M, Piñón A, Torres T, Gutiérrez O, Otero F
Síntomas funcionais da memoria. Carballido E, Fernández R,  García I, Gutiérrez O, Kokoulina E, Rey A, Santiago F.
Mesa redonda - A modificación da capacidade
A avaliación da capacidade, un reto para o clínico. José M. Villagrán Moreno
A valoración xurídica da capacidade total ou parcial. Julio Picatoste Bobillo
Taller práctico
Informes clínicos e periciais. Carlos Guillén Gestoso
2015 – 5ª Xornada sobre neuropsicoloxía e rehabiliatación neurocognitiva en drogodependencias   díptico
Conferencias
Mesa redonda - Papel da neuropsicoloxía na atención da saúde mental
As Esquizofrenias. Unha mirada desde a neuropsicoloxía. María José Veiga Candán.
Taller práctico
Mindfullnes. María del Mar del Pino Martínez
 
2014 – 4ª Xornada sobre neuropsicoloxía e rehabiliatación neurocognitiva en drogodependencias    díptico
Conferencias
Intervención neurocognitiva en drogodependencias. Amalia García Torres
Mesa redonda - Utilidade da neuropsicoloxía nos dispositivos de atención sociosanitaria
Aplicabilidade da neuropsicoloxía nos servicios sociais. Begoña Estévez Rodríguez
Aportacións da neuropsicoloxía á intervención social. Ángela Conde Grova
Intervención neuropsicolóxica nun recurso comunitario de emerxencia social. David del Castillo Alles
Taller práctico
Intervención neuropsicolóxica en patoloxía dual. Amalia García Torres, Esperanza Vergara Moragues, Adolfo Piñón Blanco 
 
2013 – 3ª Xornada sobre neuropsicoloxía e rehabiliatación neurocognitiva en drogodependencias    tríptico (no marco das IX Xornadas PLDA: as adiccións en tempos de crise)
Mesa redonda - neuropsicoloxía e rehabilitación
Programa Holístico de Rehabilitación Neuropsicolóxica para drogodependencias. Adolfo Piñón Blanco
Taller
Aplicación do programa holístico de rehabilitación neuropsicolóxica para persoas con déficits neuropsicolóxicos asociados ao consumo de drogas (PHRN.Drog). Pilar Domínguez, Jorge Cabrera, Mª Carmen Iglesias, Adolfo Piñón
 
2012 – 2ª Xornada sobre neuropsicoloxía e rehabiliatación neurocognitiva en drogodependencias    díptico
Conferencias
Taller práctico
Rehabilitación - HHSS. M. José Louzao

2011 – 1ª Xornada sobre neuropsicoloxía e rehabiliatación neurocognitiva en drogodependencias    díptico
Conferencias
Función executiva e toma de decisións. Fernando Maestú Unturbe
Taller práctico
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.