Prevención > Programa de prevención de condutas adictivas do PLDA >
Ámbito comunitario
 
A prevención neste ámbito persegue promover a participación da sociedade a través do movemento asociativo e das entidades sociais, mediante a utilización por parte das entidades públicas e privadas, e das persoas individualmente, dos recursos documentais e informativos existentes.
 
 
 
 
 
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.