Prevención > Programa de prevención de condutas adictivas do PLDA >

Ámbito escolar
 
ámbito escolar constitúe o segundo espazo, despois da familia, no que nenos e nenas, adolescentes e xuventude pasan a maior parte do seu tempo. Así, a permanencia neste sistema considérase por si mesmo como un factor protector frente ao uso indebido de sustancias. Os centros de ensino permiten intervir na infancia e na adolescencia en idades nas que se van adquirindo hábitos e modelos de comportamento sobre os que se pode incidir con certa facilidade. 
 
Para obter maiores resultados é imprescindible a implicación dos tres elementos básicos que compoñen o ámbito escolar: alumnado, familias e profesorado.
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.