Arela - Iniciativa de apoio á infancia
 
O CIEMA (Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto) ARELA pertence á área de conflito social da Asociación ARELA e está destinado, nos seus dous equipamentos de Vigo e Pontevedra, a atender a adolescentes, mozos e mozas que cumpren medidas xudiciais e extraxudiciais pola comisión dun delito, dende unha perspectiva educativa e de aprendizaxe.
 
R/ Ernesto Lecuona, nº 11, baixo
36205 Vigo
Tel/Fax. 986 212 537
arela@arela.org
 
 
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.