CEDRO desenvolve un activo e amplo labor no ámbito das drogodependencias, que comprende:
 • Prestación de programas de tratamento específicos para drogodependentes.
 • Coordinación con outras entidades, institucións e administracións para a asistencia de urxencias sociais e de procesos de incorporación social de drogodependentes.
 • Actividade sobre o medio para coñecer, motivar ao tratamento, e reducir o dano en colectivos de consumidores alleos á rede asistencial.
 • Participación en niveis de coordinación e organización no noso ámbito local (Plan Local de Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo) e autonómico (Plan de Trastornos Adictivos de Galicia).
 
No que se refire ao aspecto asistencial específico, no centro CEDRO sitúanse 2 dispositivos da Rede Asistencial do Plan de Trastonos Adictivos de Galicia (PTAG):
 • Unidade Asistencial de Drogodependencias (UAD). Nº rexistro: C-36-000142
 • Unidade de Día (UD). Nº rexistro: C-36-000723
 
Horario de atención ao público:
 • De luns a venres de 8:30 a 14 horas e de 15:30 a 20:30 horas
 • Horario de verán: do 15 de xuño ao 15 de setembro, de 8:30 a 13:30 horas e de 15:30 a 19:30 horas
 
Rúa Pintor Colmeiro, 9
36211 Vigo
Tlf.: 986 482 750
Fax: 986 483 019
cedro@vigo.org
 
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.