PLDA > Recursos do Concello >
 
O Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social é un servizo de titularidade municipal, cuxo obxecto é a atención a persoas en situación de exclusión e/ou emerxencia social e sen fogar da cidade de Vigo. Iniciou o seu funcionamento en decembro do ano 2.012 e está adscrito á Concellería de Política Social. Coa posta en marcha deste centro, o Concello de Vigo dotou a cidade dun servizo integral de atención para dar cobertura a un amplo abanico de actuacións que inclúen dende o traballo na rúa, con persoas en situación de grave exclusión social e sen fogar, ata intervencións con persoas aloxadas no piso de transición, que se atopan nun proceso de inserción socio-laboral.
 
r/ Marqués de Valterra 6
(Entrada por R/ Jacinto Benavente)
36202 Vigo
Tlf: 986 294 280
 
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.