2022 - Día Mundial da Saúde Mental
2021 - Día Mundial da SIDA
2021 - Día Mundial da Saúde Mental
Manifesto
Actividades
Organización Mundial de la Salud
Campaña Confederación Salud Mental España
2020 - Día Mundial da SIDA
2020 - Día Mundial da Saúde Mental
Manifesto
Actividades
Organización Mundial de la Salud
Campaña Confederación Salud Mental España
2019 - Día Mundial da SIDA
2017 - Campaña de radio - prevención condutas adictivas
2017 - Día Mundial da SIDA
2017 Día Mundial da Saúde Mental
Manifesto
2016 - Día Mundial da SIDA
2016 Día Mundial da Saúde Mental
2015 - Día Mundial da Saúde Mental
2014 - Día Mundial da Saúde Mental
2013 - Día Mundial da Saúde Mental
2012 - Día Mundial da Saúde Mental
2011 - Día Mundial da Saúde Mental
Manifesto
2010 - Día Mundial da Saúde Mental
Manifesto
2008 - Campaña X Aniversario do PLDA
A campaña do X aniversario do PLDA de Vigo perseguiu mellorar o grao de coñecemento público sobre a actividade do PLDA e recoñecer o traballo das entidades e profesionais que o compoñen. Por unha banda, o traballo do persoal técnico das entidades adheridas ao PLDA, organizado en comisións e grupos de traballo, que realizan a análise continuada da evolución das realidades locais, as súas necesidades, e recursos, propoñen e promoven accións e programas de intervención, melloran a coordinación e complementariedade das súas accións, xestionan a coordinación institucional, e desenvolven traballos de investigación e divulgación. Doutra banda, o papel das institucións xa que un dos obxectivos básicos do PLDA é contribuír á coordinación institucional para un mellor desenvolvemento das estratexias internacionais, nacionais e autonómicas no noso ámbito local.

As principais accións realizadas, apúntanse a continuación:

 • 09/04/2008 - Seminario: Avaliación e rehabilitación neurocognitiva
 • 12/05/2008 - Seminario: Diagnóstico social
 • 22-23/05/2008 - Exposición: Unidades de día dá rede asistencial do PGD
 • 26-30/05/2008 - Exposición: Día mundial sen tabaco
 • 10/06/2008 - Exposición na rúa: Programas de calor/café
 • 12/09/2008 - Seminario: Muller e adicción
 • 29/09/2008 - Exposición na rúa: Programa de prevención "Creative”
 • 10/10/2008 - Difusión/sensibilización: Día mundial dá saúde mental
 • 16/10/2008 - Conferencia coloquio: Emilio Calatayud, xuíz de menores
 • 28/10/2008 - Teatro xuvenil: Pikor Teatro "Pisa a raia” (prevención escolar)
 • 11/11/2008 - Doación: Maqueta da Casa da Xuventude (elaborada por usuarios de unidade de día)
 • 28/11/2008 - Seminario: Integración sociolaboral
 • 01/12/2008 - Difusión/sensibilización: Día Mundial dá SIDA
 • 18/12/2008 - Acto de clausura: Vídeo do 10º aniversario do PLDA

 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.