O Centro de Inserción Social (CIS) "Carmen Avendaño” é un centro de réxime aberto dependente do Centro Penal da Lama, situado na cidade de Vigo, e que permanece aberto desde que é inaugurado no 2006. Os internos que están no CIS atópanse clasificados dentro dos seguintes graos de tratamento:
  • 2º grao artigo 100.2 RP (regulamento penal)
  • 3º grao artigo 82 / 83 RP
  • 3º grao artigo 86.4 RP, con ou sen medios telemáticos
  • 3º grao artigo 182 RP
 
No CIS de Vigo tamén leva a cabo o seguimento dos liberados condicionais.
 
Avda. de Madrid, 106
36214 Vigo
Tlf: 986 417 411
Fax: 986 411 760
 
 
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.