DOA, Saúde Mental, constitúese legalmente o 16 de febreiro de 1987. A entidade, como colectivo de familiares e simpatizantes, trata de unificar recursos e intereses, ademais de modificar o concepto negativo que existe na sociedade acerca da enfermidade mental mediante a organización de debates, actos informativos, etc. a fin de proporcionar á opinión pública a información necesaria acerca da enfermidade.
 
Os obxectivos que persegue son:
 • Ofrecer servizos de rehabilitación psicosocial a persoas de ambos os sexos diagnosticadas cunha enfermidade mental severa.
 • Tratar de desenvolver actividades que melloren a saúde e o benestar da persoa con enfermidade mental, así como a súa reinserción na sociedade.
 • Axudar ás familias para coñecer e comprender a enfermidade, así como mellorar a súa calidade de vida.
 • Tentar que a persoa cun diagnóstico de enfermidade mental severa coñeza a súa enfermidade e o transcurso da mesma.
 • Defender os dereitos das persoas con enfermidade mental severa e os dos seus familiares.
 • Implicar ás familias e aos/as propios usuarios/as no proceso de rehabilitación.
 
 Dispositivos
 • 1 Centro de rehabilitación psicosocial en Vigo e outro en  vivendas Cangas do Morrazo.
 • 7 vivendas protexidas distribuidas nos concellos de Vigo (3), Redondela, Cangas, O Rosal e Salceda

Sede Social - Centro de Rehabilitación Psicosocial Vigo

Romil 84, 36211 Vigo (Pontevedra)
Tfno 986 483 208
Fax 986 416 876
gestion@asodoa.org
 
 
 
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.