PLDA > Descrición xeral >
MISIÓN
 • Dispoñer dunha estrutura organizativa estable, integrada pola Administración Local e as diferentes entidades que desenvolven a súa actividade na cidade, para consensuar, coordinar e executar as intervencións necesarias no ámbito das drogodependencias e outras adiccións en Vigo.
 • Desenvolver un plan integral de prevención de condutas aditivas para a cidade de Vigo

 

VISIÓN
 • Ser referentes para a análise continuada da realidade local, as súas necesidades e recursos
 • Propoñer, elaborar, promover e executar as accións e programas necesarios para unha axeitada atención dos problemas relacionados coas adiccións.
 • Promover o consenso, a coordinación e complementariedade das diferentes intervencións
 • Xestionar a coordinación institucional
 • Desenvolver traballos de avaliación, investigación, formación e divulgación sobre esta materia

 

VALORES
 •  Participación social
 •  Consideración da evidencia científica
 •  Enfoque multifactorial, intersectorial e multidisciplinar
 •  Optimización de esforzos e recursos mediante a coordinación e a cooperación
 •  Criterios de efectividade e eficiencia
 •  Integralidade
 •  Equidade
 •  Enfoque de xénero
 
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.