Novas >

O Ministerio de Sanidade actualiza o límite de consumo de alcol de baixo risco

25
SEP
2020

O Ministerio de Sanidade actualiza o límite de consumo de alcol de baixo riscoO Ministerio de Sanidade, en colaboración cun grupo de persoas expertas, realizou unha revisión da evidencia dispoñible para actualizar o límite de consumo de alcol de baixo risco, co fin de diminuír os problemas de saúde, lesións, danos a terceiras persoas e consecuencias sociais e económicas do seu consumo
En España, o consumo de alcol é o 4º factor de risco de perda de saúde (Anos de Vida Axustados por Discapacidade- AVAD), sendo o 2º en mulleres e o 5º en homes; ademais, produciu anualmente 15.489 mortes durante o período 2010-2017, sendo o 74% en homes

Calquera consumo de alcol supón un risco e só evítanse os seus riscos se non se consome. Os riscos que se asumen co consumo de alcol forman parte dun continuo, que depende de múltiples factores como o volume consumido, o patrón de consumo ou as circunstancias nas que se realiza o consumo.
Respecto ao consumo medio diario, o risco pódese estimar a partir da frecuencia e volume consumido, observando un continuo de situacións intermedias, entre a abstinencia ou consumo moi ocasional de cantidades por baixo dos límites de baixo risco ata consumos diarios de cantidades por encima dos limiares de risco.
Os episodios de consumo intensivo de alcol son considerados sempre de risco e por tanto, deben ser completamente desaconsellados.

O documento foi aprobado pola Comisión de Saúde Pública o 02/07/2020
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.