Organización > Comisións >
Comisión técnica de organización
 
As competencias desta comisión son desenvolvidas pola comisión permanente.
 
As súas funcións principais son:
  • Impulsar o desenvolvemento dos obxectivos da área de organización
  • Avaliar os resultados das accións e estratexias
  • Elaborar os novos obxectivos da área de organización
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.