Prevención >

Programa de prevención de condutas adictivas do PLDA

A prevención de condutas adictivas é unha das principais áreas de traballo do III PLDA 2011-2016 de Vigo.


O PROXECTO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E CONDUTAS ADICTIVAS NO EIDO LOCAL DE CONCELLO DE VIGO é resultado do traballo conxunto coas entidades colaboradoras do PLDA para desenvolver unha estratexia común e integral de prevención de condutas adictivas na cidade, baseada nas directrices da Guía de procesos preventivos e carteira de servizos en materia de prevención do Plan de Galicia sobre Drogas (Xunta de Galicia, 2008) e os Instrumentos para a avaliación dos programas incluídos na carteira de servizos en materia de prevención de drogodependencias (Xunta de Galicia, 2011) 
 
A oficina do PLDA - equipo de prevención, encárgase de xestionar o plan integral de prevención de condutas adictivas para a cidade de Vigo, cos obxectivos seguintes:
 • Detectar necesidades de intervención
 • Deseñar e elaborar programas de prevención
 • Difundir a oferta preventiva
 • Distribuír e coordinar a execución de programas
 • Avaliar resultados
 
A súas funcións específicas adáptanse ao establecido no artigo 6 da Orde de 26 de xuño de 2017 (D.O.G 129).
 

ACTIVIDADE PROGRAMADA PARA O PERIODO 2019 – 2022
 
 • "Programa de prevención do consumo de drogas no ámbito educativo. PPCDE” (prevención universal)
 • "Información - sensibilización" (prevención universal)
 • "Cine e saúde” (prevención universal)
 • "Non pasa nada, ¿pasa algo?” (prevención selectiva)
 • "Odisea" (prevención selectiva)
 
 • "Máis que un teito” (prevención universal)
 • "En familia todos contan” (prevención selectiva)
 • "Entre todos” (prevención indicada)
 
 • "Activa” (prevención universal)
 • "Cambio de sentido” (prevención do consumo de alcohol e outras drogas na conducción de vehículos)
 
 • "Ao alcance” (prevención universal do consumo de drogas no ámbito laboral)
 
 • "Penélope” (prevención do consumo de drogas en clave de xénero)
 • "Información/ sensibilización sobre drogas” (prevención universal)
 • "Formación de mediadores/as sociais en prevención
 
Máis información na oficina técnica do PLDA
 
 • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
 • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
 • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.