PLDA > Actividades >
2019 - XII Xornadas PLDA: Cara a novos horizontes    tríptico
Conferencia 1
Conferencia 2
Mesa redonda O PLAN LOCAL SOBRE ADICCIÓNS: LIÑAS   Ver en video
Prevención. Marta Lloves Pequeño
Asistencia. Jesús Cancelo Martínez
Incorporación social. Mirian Sánchez Areal
Conferencia-coloquio
 
2017 - XI Xornadas PLDA: Por un traballo integral     tríptico
Conferencia 1
Claves e desafíos da prevención de adiccións na mocidade. Antonio Rial Boubeta
Mesa redonda 1 - PREVENCIÓN
Programa de prevención do consumo de drogas para clubes deportivos. Laura Durán González
Entre todos: programa de prevención indicada. Pilar Domínguez González
Intervención en TICs. Mª José Fontán Pérez-Rial
Mesa redonda 2 - ASISTENCIA
A integración do tratamento das adiccións en saúde mental: presente e futuro. Tania Mª Torres Rincón
Redescubrir a saúde a través da xestión do lecer. Inés Sancho González
Proxecto Alén, de redución do dano en medio aberto. Adela Uriz Corrales
Mesa redonda 3 – INCORPORACIÓN SOCIAL
Funcionamento do Servizo de Inclusión Social do Concello de Vigo. Eva Magadán Mompó
Saúde Mental e Incorporación Social, ollada dende as iniciativas de Saúde Mental Feafes Galicia. Isabel Seguín González
Rede de acción social de Cáritas Dicocesana Tui-Vigo. Bibiana Vilariño Guntín.
Conferencia 2
A atención aos trastornos adictivos en Galicia: avaliación de resultados e estratexias futuras. María Tajes Alonso
 
2015 - X Xornadas PLDA: adiccións e muller     tríptico
Conferencia 1
Adiccións e saúde: miradas desde a perspectiva de xénero. Eugenia Gil García
Mesa redonda 1 - Perspectiva local
Violencia de xénero ¿de qué falamos? Recursos en Vigo para mulleres víctimas de violencia de xénero. Felisa Balboa Cardoso
Mesa redonda 2 - Perspectiva transversal
Espai Ariadna, rompendo estereotipos. Mirian Vázquez de Santiago
Mesa redonda 3 - Perspectiva técnica
Atención primaria da saúde. Rosana Izquierdo Fernández
Saúde mental. Julia Fraga Liste
Ámbito legal. Mª Paz Filgueira Paz
Conferencia 2
 
2013 - IX Xornadas PLDA: as adiccións en tempos de crise    tríptico
Mesa redonda 1 - neuropsicoloxía e rehabilitación
Programa Holístico de Rehabilitación Neuropsicolóxica para drogodependencias. Adolfo Piñón Blanco
Mesa redonda 2 - novas drogas
A análise de sustancias decomisadas. Mª Luz Senra Lorenzo
Mesa redonda 3 - patoloxía dual en tempos de crise
Conferencia
O que a crise desvela: outra mirada ás adiccións desde a exclusión. Juan A. García Almonacid
Taller
 
2011 - VIII Xornadas PLDA: adiccións e ámbito educativo    tríptico
Conferencia 1
Mesa redonda 1 – Respostas asistenciais
Conferencia 2
Mesa redonda 2 – Prevención e familias
Cara ao fogar terapéutico. Manuel Rodríguez
"Máis que un teito”. Pilar Domínguez
A prevención comenza no berze. Mª Bertila Fernández
 
2009 - VII Xornada PLDA: condutas adictivas e inclusión social    tríptico
Conferencia 1
A inclusión social no Concello de Vigo. Paz Fernández Fernández
Mesa redonda 1 – Servizos sociais do Concello de Vigo
Servizos sociais de atención primaria. Tamara Costas Lorenzo
Diagnose comunitaria do barrio de Teis. Xenoveva Cordeiro Bermúdez
Mesa redonda 2 – Emprego
Experiencia de Empresa de Inserción Laboral en Galicia: E.I.L. Cormo Integral. Charo González Costas
Saúde mental e emprego. Manuel Juncal Gil
Mesa redonda 3 – Colectivos específicos
Programa de intervención ambulatoria con adolescentes en conflicto. Inmaculada Araújo López
PFIS. Programa de intervención con reclusos e exclusos. David Martínez López, Marta Lloves Pequeño
Programa Inmigrantes. Mercedes Puime Eiro
Mesa redonda 4 – Reducción do dano
Centro reducción do dano. Patricia Torrado Silva
Programa Sereos de reducción do dano en medio aberto. Ana M. Martínez González
Programa de capacitación de competencias sociopersonais. Montse Roca Queimadelos
 
2007 - VI Xornadas PLDA: a prevención a debate    tríptico
Conferencia
A prevención das drogodependencias en España: unha visión crítica. Amador Calafat Far
Mesa redonda 1 - A prevención de drogodependencias na Comunidade Autónoma de Galicia
Mesa redonda 2 – Experiencias preventivas I
Programa de autoescolas. Manuel Isorna Folgar
Habilidades para a vida. Hilario Garrudo Hernández    ...máis
Cidades Saudables. Jesús Cartelle Fernández
Mesa redonda 3 – Experiencias preventivas II
O deseño de campañas preventivas. Roberto Velázquez Martín
Proxecto piloto Odisea. Sonia Moncada Bueno
Debate a dous
Avaliación de programas preventivos de lecer e tempo libre. Elisardo Becoña Iglesias, Roberto Secades Villa.
Mesa redonda 4 – Medios de comunicación e drogodependencias
As drogodependencias nos medios de comunicación. Rocío Súarez Fernández, José María García Martínez, Juan Carlos Ortiz de Elguea
Drogodependencias e información necesaria. O caso Galego. Belén Puñal Rama
 
2005 - V Xornadas PLDA: epidemioloxía, avaliación e novas estratexias    tríptico
Conferencia
Estudio epidemiolóxico sobre drogodependencias e outras adiccións nos mozos de 14 a 21 anos no municipio de Vigo. Elisardo Becoña Iglesias
Mesa redonda – Acción de prevención, asistencia e incorporación social á luz dos resultados do estudio epidemiolóxico
Grupo de prevención. Jorge Cabrera Riande
Grupo de asistencia. Carmen Guimerans Freijeiro
Grupo de incorporación social. Manuel Rodríguez Iglesias
Mesa redonda – Plan Local de Drogodependencia e outras Adiccións de Vigo: avaliación do plan 2002-2004
Coordinador do grupo de prevención do PLDA 2002-2004
Coordinador do grupo de asistencia do PLDA 2002-2004
Coordinador do grupo de incorporación social do PLDA 2002-2004
Estrutura e organización do PLDA 2002-2004
Panel de experiencias
Impacto do consumo excesivo de alcohol nas demandas ante os servizos sociais de base. Katy Gómez Ben
Reducción de danos: necesidades non cubertas. Ramón Esteso Mesas
Taller de saúde e convivencia para persoas con problemas de drogas e prostitución. Antón Bouzas Álvarez
Estudio de satisfacción de usuarios. Francisco Otero Lamas
Experiencia educativa de análise de campañas de prevención. María Couñago Ricón
 
2003 – IV Xornadas PLDA: conductas adictivas e exclusión social    tríptico
Conferencia
Conductas adictivas e exclusión social. Enrique Martínez Reguera
Mesa redonda 1 – Exclusión e aspectos clínicos
Os retos da SIDA hoxe. Celia Miralles Álvarez
Loucura e exclusión social. José Luis Fernández Sastre
A cidade das esquinas. Jesús Cartelle Fernández
Mesa redonda 2 - Experiencias en intergración social
Centros de acollida para drogodependentes. Francisco Sans Esteva
Centro de día para mulleres prostitutas – Alecrín. Mónica Novegil Souto
Prisión e exclusión. Luis Javier Baeza Atienza
Conferencia
Bases metodolóxicas e de calidade de atención para a inclusión social de persoas con condutas adictivas. René Solís de Ovando y Segovia
Comunicacións libres
Programa Sereos. Mario Fernández Reboredo
Intervención con poboación xitana. Juan Antonio Pulido Álvarez
Centro CEREDA e intervención en rúa. Patricia Torrado Silva
Pisos terapéuticos. Azucena Malvido Rodríguez
Seminarios
Aspectos prácticas da asistencia a persoas con exclusión. Santiago González Avión
Orientación laboral en procesos de inserción social. Rafael Piqueras Gómez
Pobreza, droga e SIDA. Jesús Valverde Molina
Enfermidade mental, rehabilitación e exclusión social. Fernándo Bastos Pérez 
 
2001 – III Xornadas PLDA: alcohol e xóvenes    tríptico
Conferencia
Drogas, adiccións e menores. Jaume Funes Artiaga
Mesa redonda 1 – Neurobioloxía e clínica
Neurobioloxía do autocontrol e adiccións. Antonio Tejero Pociello
Tratamiento hospitalario e adiccións (cocaína). Alvaro Rivera Villaverde
Mesa redonda 2 – Menores
A nova lei do menor. Javier Urra Portillo
Menores, familia e drogas. Perspectiva institucional. Juan José López Peña
Menores, familia e drogas. Perspectiva de educación de rúa, medio aberto. Ferrán Rodríguez Abellán
Mesa redonda 3 – Xuventude e adicción
Alcohol e tabaco. Agustín Montes Martínez
Novos patróns de consumo na xuventude. Indalecio Carrera Machado
Programas de intervención con xóvenes con problemas de adiccións. Inserción e reinserción. Juan Carlos BerrioZaratiegui
Seminarios
Deseño de abordaxes psicoterapéuticos en pacientes con trastorno de personalidade. Especificidades con pacientes comórbidos. Enrique García Bernardo
Dependencia da cocaína. Alvaro Rivera Villaverde
Alfabetización emocional. Antonio Palomar García
Casa de encontro e acollida "Siloé”. Mª Carmen Nieto León, Auxiliadora Fernández Fernández
Alcohol e xóvenes. Alicia Rodríguez Martos
Symposium
Antidepresivos no tratamento da cocaína. Pedro Zueco Pérez
 
1999 – II Xornadas municipais sobre drogodependencias e outras adiccións    tríptico
Conferencia
O significado das drogas en función dos axentes que manteñen relación con elas. Gustavo Bueno Martínez
Mesa redonda 1 – Conductas adictivas
Alcoholismo. Ángeles Lorenzo Lago
Problemática das conductas adictivas. Elisardo Becoña Iglesias
Ludopatías. Niceto González Valerio
Tratamento en adiccións sen substancia. Javier Fernández Montalvo
Mesa redonda 2 – Programas de saúde, reducción do dano e calidade asistencial
Experiencia LAAM en Galicia. César Pereiro Gómez
Reducción do dano e alcoholismo. Gabriel Rubio Valladolid
Bioética e drogodependencias. Jesús Alberdi Sudupe
Modelos de coordinación. Centros de tratamento e cárceres. Mercedes Medina Rpodríguez, Juam M. Tarrazo Blanco
Conferencia
Tratamento con substitutivos opiáceos: ¿éxito ou fracaso?. Miguel Casas Brugué
Seminarios
Participación nos programas de promoción da comunidade. Fernándo Cembranos Dios
Percepción social dos problemas das drogas. Eusebio Megía Valenzuela
Voluntariado. Luis Aranguren Gonzalo
Programas de saúde e reducción do dano. Sonia Cebrián Solbas
Incorporación social dos drogodependentes. Servizos sociais para drogodependentes. Aurelia Mariño Blanco
Tratamento do alcoholismo. Gabriel Rubio Valladolid
 
1998 – I Xornadas municipais sobre drogodependencias: cara a un plano local de drogas    tríptico
Conferencias
A necesidade de traballo integral e coordinado en drogodependencias. Miguel Casas Brugé
Evolución dos problemas relacionados co consumo de drogas legais e ilegais. Domingo Comas Arnau
O compromiso das administracións públicas sobre programas locais de drogas. Manuel Araujo Gallego
Mesa redonda 1 – Experiencias na prevención de drogodependencias
Usuarios de drogas como axentes de saúde. Pilar Bermejo González
Programa de prevención do alcoholismo xuvenil en autoescolas. Manuel Isorna Folgar
Programa de prevención de drogodependencias no ámbito laboral. Antonio Gamonal Adamez
Programa de prevención dirixido ao colectivo da policía local. Juana Cristina Sánchez Rios
Mesa redonda 2 – Experiencias na asistencia a drogodependentes
Control da tuberculose en drogodependentes. Enfermidade vs. Infección. Rafael Vázquez Gallardo
Naltrexona: novas indicacións. José Mª Vázquez Vázquez
Un programa de actuación con menores que consumen drogas. Antonio Morales Morales
Experiencia de dispensación de metadona en centros de saúde. Rosendo Fernández Rodríguez
Mesa redonda 3 – Experiencias de inserción e reinserción de drogodependentes
Programa de intervención-mediación en drogodependencias para a comunidade xitana. Ana Vallejo Sanmartín
Programa de intervención con voluntarios no cárcere Modelo de Barcelona. Gemma Escalé Presagué
Programa de reinserción social na C.A. de Andalucía. Red de artesanos. Alfredo Castillo Manzano
Aspectos xurídico-legais en drogodependencias. Ramón Piñol Rodríguez
Mesa redonda 4 – Planos locais de drogas
Plan municipal de drogodependencias do Concello de Gijón. Valentín García Santos
Plan municipal de drogodependencias do Concello de Murcia. Antonio Domínguez Domínguez
Coordinación de corporaciones locais e entidades para o traballo en drogodependencias e con drogodependentes. Dos Hermanas, Sevilla. Fernando de Arce
 
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.