Eventos

Xornada sobre prevención do consumo de drogas en adolescentes

02
DIC
2016

Xornada sobre prevención do consumo de drogas en adolescentes


“Vellas e novas adiccións ¿máis problemas e as mesmas solucións?”

Lugar : Santiago de Compostela, Facultade de Psicoloxía
Destinatarios
Profesionais do eido da promoción da saúde en menores (psicólogos, educadores,
médicos, traballadores sociais, orientadores...) e de institucións, dispositivos e/ou
asociacións vencelladas á prevención das adiccións.

Obxectivos
Servir de foro de intercambio e dinamización entre profesionais do eido da prevención, que sirva para:
  • Facer un diagnóstico cualitativo da situación actual e dos esforzos realizados en materia de prevención do consumo de alcohol e outras drogas entre os adolescentes da comunidade galega
  • Identicar as grandes áreas de mellora no traballo preventivo e os retos a nivel programático que han ser acometidos
  • Abordar de maneira especíca problemas emerxentes como o uso de internet, as redes sociais e as TICs
  • Refexionar sobre a vixencia e futuro das estratexias preventivas tradicionais fronte ás novas demandas sociais
  • Compartir experiencias, resultados e modelos de traballo
 
  • Calle Quintela 31 | 36009 Vigo
  • Telefono: 986 276 008 | email: plda@vigo.org
  • Horario: de 8:00 a 15:00 horas.